Enerji ve Isı Yalıtım

Artan dünya nufusuna paralel olarak tüketim de hızla artıyor. Bu artışı karşılamaya çalışan doğal kaynaklar ise gün geçtikçe tükeniyor. Kontrolsüz enerji tüketimi nedeniyle dünyamızın geleceği tehdit altında. Dünya kaynaklarını verimli bir şekilde kullanmak, hem kendi bütçemize hem de ülke ekonomisine önemli ölçüde katkı sağlar. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak, kaynakları daha verimli bir şekilde kullanmakla mümkün. Doğal kaynakların önemli bir kısmı yakıt olarak kullanılıyor. Yaşadığımız mekanlarda ise enerji kaynaklarını genellikle kışın ısınmak, yazın ise serinlemek amaçlı kullanıyoruz. Binalarda ısı kayıpları; kapı ve pencerelerde, çatıda, zeminde, havalandırma sistemlerinde ve duvarlarda oluşmaktadır. En yüksek enerji kaybının oluştuğu yerler ise binaların duvarlarıdır. Bu ısı kayıplarının önlenmesi ve ideal ısının binalarda daha uzun süre muhafaza edilebilmesi, duvarlarda ısı yalıtımı ile mümkündür. Yönetmeliklere uygun olarak ısı yalıtımının yapılması ile ısınma ve serinleme harcamalarımızdan %50’ye varan enerji tasarrufu sağlamamız mümkün. Yuvalarımızda konforlu bir yaşamı hepimiz hakediyoruz.
Bu yüzden doğaya dost, çevreye zarar vermekten kaçınıyoruz. Dyotherm yalıtım 4.0 ile sürdürülebilir bir anlayışla odağına insanı ve doğayı koyarak ısı yalıtıma yeni bir boyut kazandırıyoruz.